درد و دل

....دلا خو کن به تنهایی ,,,که از تن ها بلا خیزد....

آبان 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
4 پست
دلتنگی
8 پست
هفته
1 پست
باتو
1 پست
باخدا
1 پست
خدا
1 پست
عشق
16 پست
داستان
11 پست
انتظار
5 پست
یا_زهرا
3 پست
دلسوخته
2 پست
تنها
3 پست
عارفانه
8 پست
زندگی
1 پست
اغاز
2 پست
عید
1 پست