درد و دل

....دلا خو کن به تنهایی ,,,که از تن ها بلا خیزد....

آبان 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست